Przełom dla taniej elektryczności, pochodzącej z baterii słonecznych oraz olbrzymich inwestycji w energię wiatrową będzie oznaczał zwiększenie zapotrzebowania na magazynowanie tejże energii w sposób inteligentniejszy niż dotychczas. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Linköping, baterie oparte o biologiczne odpady, pochodzące z masy celulozowej, mogłyby stanowić rozwiązanie.

Organiczne baterie słoneczne zbudowane w oparciu o przewodzące tworzywa sztuczne są tanią alternatywą, która stała się wystarczająco wydajna, aby móc konkurować z innymi źródłami energii. Wszakże elektryczność słoneczna musi być magazynowana od poranka do nocy jak również prąd, pochodzący z turbin wiatrowych.

W konwencjonalnych bateriach tlenki metali przewodzą ładunek. Materiały, takie jak kobalt są drogie i występują w ograniczonych zasobach, dlatego też poszukuje się taniego rozwiązania w materiałach odnawialnych.

„Natura rozwiązała ten problem dawno temu” powiedział Olle Inganäs, profesor elektroniki biomolekularnej i organicznej na Uniwersytecie Linköping.

Profesor czerpie inspirację z procesu fotosyntezy, gdzie elektrony ładowane przez energie słoneczną są transportowane przez chinony; elektrochemiczne aktywne cząsteczki oparte o pierścień benzenu, składający się z 6 atomów węgla. Inganäs jako surowiec wybrał brązowy alkohol, który jest produktem ubocznym w produkcji masy papierowej. Ciecz w dużej mierze składa się z ligniny, biologicznego polimeru, występującego w ścianach komórkowych roślin.

Aby wykorzystać chinonę jako nośnik ładunku w baterii, Inganäs i jego polski kolega Grzegorz Milczarek opracowali cienką błonę z mieszaniny pirolu i pochodnej ligniny z brązowego alkoholu. Cienka powłoka, 0,5 mikronów grubości, jest stosowana jako katoda w baterii.

Po co to wszystko?

Celem jest zaoferowanie możliwości magazynowania odnawialnej elektryczności w miejscu, gdzie została ona wyprodukowana, bez potrzeby budowania olbrzymich konstrukcji. W niektórych krajach planowane są poważne inwestycje w energię wiatrową.

Według Inganäs’a który przez wiele lat prowadził badania nad organicznymi ogniwami słonecznymi, wydajność jest wystarczająca do zainicjowania produkcji na skalę przemysłową.

Leave a Reply


*