Przełom dla taniej elektryczności, pochodzącej z baterii słonecznych oraz olbrzymich inwestycji w energię wiatrową będzie oznaczał zwiększenie zapotrzebowania na magazynowanie tejże energii w sposób inteligentniejszy niż dotychczas. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Linköping, baterie oparte o biologiczne odpady, pochodzące z masy celulozowej, mogłyby stanowić rozwiązanie. Organiczne baterie słoneczne zbudowane w oparciu o przewodzące tworzywa sztuczne są tanią alternatywą, która stała się wystarczająco wydajna, aby móc konkurować z innymi źródłami energii. […]