projektNa każdego z nas przychodzi kiedyś taki moment, kiedy zaczynamy myśleć o własnym domu – azylu, miejscu, gdzie „naładujemy akumulatory” po wyczerpującym dniu. W głowie rysuje się wstępny projekt, zaczynamy myśleć o wyposażeniu… Chwila, chwila, ale od czego zacząć?

I – Działka

Planujemy postawić nasze gniazdko w określonym terenie. Znaleźliśmy działkę, dokonaliśmy zakupu, wydaje się, że wszelkie formalności za nami, teraz czas na firmę budowlaną. Nic bardziej mylnego!
Posiadanie działki budowlanej nie jest równoznaczne z tym, że będziemy mogli wybudować na niej wymarzony dom.
O możliwościach i warunkach zabudowy decydują dwa dokumenty. Są nimi: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – indywidualne wymagania, tyczące się naszej działki.
W związku z powyższym. Najpierw należy zapoznać się ze wspomnianymi wcześniej przeze mnie dokumentami i dopiero po tym zabiegu dokonać zakupu terenu pod zabudowę! MPZP dostępny jest w lokalnym Urzędzie Gminy (czasem nawet na jego stronie internetowej), natomiast o drugi dokument należy złożyć wniosek (czas oczekiwania to nawet 2 miesiące).

II – Czas na projekt

W wyciągiem z MPZP w ręku lub prawomocną decyzją o warunkach zabudowy możemy zacząć interesować się projektem. Mamy do wyboru dwa wyjścia – zamówić projekt u architekta (wiąże się to z wydatkiem nawet do kilkunastu tysięcy złotych) lub kupić gotowy tzw. projekt powtarzalny.

Ten pierwszy składa się z kilku części (w momencie ubiegania się o pozwolenie na budowę nie wszystkie muszą być ukończone). Najważniejsze dla poprawnej realizacji budowy jest opracowanie części wykonawczej, a w szczególności, gdy mamy zamiar zastosować innowacyjne rozwiązania. Jeżeli decydujemy się na projekt wykonywany specjalnie dla nas, warto zadbać o tzw. nadzór autorski – w razie pojawienia się problemów będzie można je szybko rozwiązać.

Na projekt powtarzalny składa się stosunkowo dokładna dokumentacja w większości wypadków wystarczająca do prowadzenia robót budowlanych. Nawet jeśli nie dokonujemy jakichkolwiek zmian w projekcie (np. zmiany torów instalacji) to musimy go przygotować pod wymagania określone w MPZP lub warunkach zabudowy. W przypadku projektu indywidualnego o całość zadba architekt, natomiast przy wyborze projektu gotowego, sami musimy się wszystkim zająć.

Na posiadaniu projektu architektoniczno-budowlanego samego domu się nie kończy. Wymagany jest również plan zagospodarowania działki, określający lokalizację budynku, drogi dojazdowe, zieleń, studnie itp. Do jego wykonania konieczne jest posiadanie mapy do celów projektowych, wykonanej w skali 1:500. Można ją zamówić w wydziale geodezji i kartografii lub u odpowiednio uprawnionego geodety. Jeżeli zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny, opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego zajmie się wynajęty architekt, natomiast w innym przypadku najlepiej jest zlecić architektowi wykonanie owego planu.

III – Przyłącza

Kolejnym wymaganiem jakie musimy spełnić jest uzyskanie promes przyłączeniowych na określone w warunkach zabudowy media (najczęściej chodzi o energię elektryczną). Z takim wnioskiem należy się udać do miejscowego rejonu energetycznego, który obsługuje naszą miejscowość.
Razem z promesą możemy otrzymać zapewnienie możliwości podłączenia budynku do sieci energetycznej, lecz wniosek o warunki przyłączenia ustali dokładnie jakie są wytyczne i w jaki sposób zostanie podłączony prąd do budynku.

Może się zdarzyć, że koniecznym będzie uzyskanie dodatkowych dokumentów w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę np. dowód odrolnienia gruntu, pozwolenie wodno-prawne itp.

IV – Czas na urząd

W starostwie składamy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dołączamy do niego 4 egzemplarze projektu, plan zagospodarowania przestrzennego, wyciąg z MPZP lub warunki zabudowy ponadto oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, dzierżawa), promesy oraz inne dokumenty, które są wymagane w zależności od danej sytuacji.
Urząd w okresie do 65 dni wyda decyzję. W przypadku negatywnej, mamy 14 ani aby wnieść odwołanie do wojewody. W trakcie rozpatrywania wniosku możemy zostać wezwani do złożenia wyjaśnień, bądź do wprowadzenie zmian w projekcie.
Warto dodać, że jeśli strefa oddziaływania inwestycji nie przekracza granic działki to sąsiedzi nie są w stanie w najmniejszym stopni opóźnić rozpoczęcia budowy.

Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest złożenie w starostwie wniosku o jego wydanie, dołączenie 4 egzemplarzy projektu wraz z planem zagospodarowania działki, wyciąg z MPZP lub warunki zabudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, dzierżawa), promesy lub warunki przyłączenia mediów oraz inne dokumenty zależnie od okoliczności.

Pozwolenie na budowę

Jeżeli strony w postępowaniu nie wniosą zastrzeżeń to pozwolenie na budowę uprawomocnia sie po 14 dniach. Prawomocne pozwolenie jest ważne 3 lata od czasu rozpoczęcia prac na budowie oraz gdy przerwy w robotach nie trwają ponad 3 lata.
Pierwszą łopatę można jednak wbić dopiero po upływie 7 dni od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym, poprzez złożenie oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków związanym z kierowaniem i nadzorowaniem budową.

Categories: Poradniki 3 like

Leave a Reply


*