Przełom dla taniej elektryczności, pochodzącej z baterii słonecznych oraz olbrzymich inwestycji w energię wiatrową będzie oznaczał zwiększenie zapotrzebowania na magazynowanie tejże energii w sposób inteligentniejszy niż dotychczas. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Linköping, baterie oparte o biologiczne odpady, pochodzące z masy celulozowej, mogłyby stanowić rozwiązanie. Organiczne baterie słoneczne zbudowane w oparciu o przewodzące tworzywa sztuczne są tanią alternatywą, która stała się wystarczająco wydajna, aby móc konkurować z innymi źródłami energii. […]

Nieustające wzrosty cen paliw i zwiększające się zanieczyszczenie powietrza, wymuszają działania w dziedzinie ogrzewnictwa. Instalacja solarna jest w stanie pokryć od 55%-65% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W przeciętnym domu znaczna część energii przeznaczana jest na podgrzewanie wody. Co prawda na rynku znajdziemy wiele nowoczesnych i funkcjonalnych kotłów gazowych lub olejowych, charakteryzujących się bardzo wysoką sprawnością i trwałością, jednak ich stosowanie staje się coraz mniej opłacalne. Rosnące ceny tradycyjnych źródeł […]