Tym artykułem rozpoczynam serię poświęconą domom energooszczędnym. Podyktowane to zostało przez wiele wiadomości jakie otrzymałem z pytaniami odnośnie dopłat, stosowania rozwiązań budowlanych oraz wyboru rodzaju budynku energooszczędnego.

energooszczedny dom

Co kryje się pod pojęciem energooszczędności w domu?

Możemy mówić o energooszczędnym budynku, gdy jego roczne zapotrzebowanie na energie jest mniejsze niż 70kWh/m2. Taki wynik osiąga się poprzez maksymalne ograniczenie strat energii. Średnio koszt ogrzewania domu to około 65% kosztów jego utrzymania. Aby go zmniejszyć do minimum należy zadbać o prawidłową izolację cieplną, szczelną wentylację oraz ochronę mostków termicznych.

Ciepło ucieka z budynku poprzez:
Wentylację – 25-25%
Dach – 25-30%
Ściany zewnętrzne – 20-30%
Piwnicę – 10-15%
Okna i drzwi – 10-15%

Jak się do tego zabrać?

Inwestycją musi być w pełni przemyślana. Już w fazie projektowej należy zainteresować się bryłą domu, ochroną mostków termicznych oraz jak największym wykorzystaniem energii słonecznej. Nie warto zapominać o jakości materiałów, które zostaną wykorzystane w budowie.

Jak chronić mostki termiczne?

Budownictwo energooszczędne cechuje prosta bryła budynku, gdyż znacznie zmniejsza to prawdopodobieństwo powstania mostka termicznego. Mostki termiczne to niedoskonałości w konstrukcji lub izolacji. Ulatnia się przez nie znaczna ilość ciepła.
Gdzie występują najczęściej?
W bezpośrednich okolicach okien i drzwi, nadprożach, wieńcach stropu nad piwnicą oraz miejscach, gdzie balkon łączy się ze stropem.
Jak już wcześniej wspomniałem – przez nieprawidłową izolację ścian zewnętrznych tracimy od 20-30% energii. W związku z tym warto zwrócić uwagę na grubość zaprawy murarskiej, zarówno spoin pionowych jak i poziomych. Bardzo ważnym jest dobór odpowiednich materiałów ściennych!

Korzystaj z naturalnej energii ile tylko się da!

Należy zadbać o to, aby na jak największą część budynku padały promienie słoneczne. Przykładowo: salon, powinien znajdować się od południa, natomiast garaże i inne tego typu pomieszczenia od północy. Warty uwagi jest również buforowy układ pomieszczeń, w którym sąsiadujące pokoje utrzymują zbliżona temperaturę.
Powierzchnie okien dobieraj w zależności od tego, na która część domy pada najwięcej promieni słonecznych. Południe wiąże się z dużymi oknami, które wspaniale współgrają z salonem, natomiast północ to niewielkie przeszklenia ze względu na znikome nasłonecznienie.

Zadbaj o ściany

Warto korzystać z materiałów o najniższym współczynniku przenikania ciepła U. Dom energooszczędny wiąże się z bardziej restrykcyjnymi wymaganiami, niż dom tradycyjny. W tym pierwszym wartość współczynnika U waha się od 0,15-0,20 W/(m^2 *K). Budynek energooszczędny zużywa do 30% mniej energii na ogrzewania niż dom typowy.

Co to znaczy „dobra ściana”?

Bardzo ważnym jest, aby zadbać o sposób ogrzewania i wentylacji. Ten pierwszy pozwala obniżyć koszty utrzymania do czterech razy, czyli kwoty średnio poniżej 1000 zł rocznie!
Wysoka jakość materiałów budowlanych usprawnia proces ogrzewania budynku i obniża koszty chłodzenia.

Zalety tego typu budownictwa

Dzięki takiej inwestycji zredukujemy późniejsze straty ciepła praktycznie do zera. Warto się zainteresować budownictwem energooszczędnym ze względu na wzrost cen energii. Badania dowodzą, że na ogrzewanie zużywa się do 55% energii. Warto zainwestować w zmniejszenie tej wartości. Rozważając wszystkie za i przeciw, można dojść do wniosku, iż inwestycja w dom energooszczędny jest opłacalna, szczególnie jeśli do jego budowy zostaną użyte materiały ścienne dobrej jakości.

Leave a Reply


*